Hovedmenu
Anholt Turist
Spisesteder
Overnatning
Transport
Service & Erhverv
Turistinformation
Dagligdagen
Offentlig service
Foreninger
Køb og Salg på Anholt
Noget andet
Om anholt.dk
 
Lokalmenu
Startside
Niveau op
 
 

 

UDLEJNING af sommerhuse
Anholt Turistkontor udlejer gerne dit sommerhus på Anholt.
Vi påtager os alle opgaverne i forbindelse med udlejningen, så du hele tiden kan føle dig tryg for dit dejlige sommerhus. Vi har allerede mange af øens huse til udlejning.
Vi laver alle aftaler med lejerne, fører tilsyn med huset og sørger for at det altid er pænt og klart til de nye lejere. Vi overfører betalingen, når lejemålet er over.
Få en snak med Agnethe på tlf. 8631 9133

Se udlejningsportalen her

Der er en meget stor efterspørgsel af sommerhuse, ikke bare i højsæsonen, men også i de to ydersæsoner.

Med vores nye elektroniske udlejningssystem, har vi nu et unikt overblik over de udbudte huse og over folk, der ønsker at leje et sommerhus på Anholt. Vi kan opnå en mere retfærdig fordeling og tilbyde mere fleksibilitet og service for både udlejer og lejer. De fleste er endog Anholtmaner eller også bliver de det. Vores erfaring er, at de bliver glade for det hus, som de lejer og passer rigtig godt på det.

Mangler dit sommerhus i porteføljen, kan du kan tilmelde det via vores elektroniske formular herunder.

Udlejningsbetingelser

Når du udlejer dit hus gennem Anholt Turist, sørger vi for at alting er i orden før, under og efter et lejemål. Vi tager os af de praktiske problemer, så du undgår bekymringer.

Ring til Anholt Turist på 8631 9133

 
Told & Skat om Udlejning af fritidsbolig:

Med det faste fradrag har du som udgangspunkt et bundfradrag på 20.000 kr. i bruttolejeindtægten. Derefter har du et fradrag på 40 pct. af den resterende lejeindtægt. Dette faste fradrag skal dække samtlige udgifter ved udlejningen. På den måde slipper du for at skulle holde regnskab med udgifterne.

Hvis din bruttolejeindtægt er lavere end de 20.000 kr. (bundfradraget), skal du ikke beskattes, og du skal ikke skrive nogen indtægt på selvangivelsen.

Eksempel:

Bruttolejeindtægt, inkl. el mv.:

27.000 kr.

Bundfradrag 2011 *)

- 20.000 kr.

I alt:

7.000 kr.

Fradrag, 40 pct. af 7.000:

- 2.800 kr.

Til beskatning:

4.200 kr.

Bruttolejeindtægten er den lejebetaling, du modtager, inklusive særskilt betaling for fx el, gas, varme, telefon. Hvis du udlejer gennem et udlejningsbureau, skal du ikke medregne bureauets andel som en del af lejeindtægten hos dig.

* Hvis der udlejes gennem bureau, jf. ligningslovens § 15 O, stk. 1, jf. L 75, 2010-11
Mere om beskatning ved sommerhusudlejning - klik her
 
 
 

Anholt Turist - Bygaden 11 - DK 8592 Anholt - +45 8631 9133 - turist@anholt.dk