Hovedmenu
Anholt Turist
Spisesteder
Overnatning
Transport
Service & Erhverv
Turistinformation
Dagligdagen
Offentlig service
Foreninger
Køb og Salg på Anholt
Noget andet
Om anholt.dk
 
Lokalmenu
Startside
Niveau op
Redningsstationen
Brandstationen
 
 

 

 

   ALARM 112   

 
 
 

Redningsvæsenet

  ALARM: 112

Gennem Landet 102, 8592 Anholt Havn

 

Søredningstjenesten i Danmark tilkaldes på VHF kanal 16 (international nød- og kaldefrekvens) via dansk kystradiostation.

Endvidere kan søredningstjenesten alarmeres ved telefonopkald til Søværnets Operative Kommando, Århus på telefon 89 43 30 99.

Endelig kan søredningstjenesten iværksættes ved opkald på alarmnummer 112

 

Redningsvæsnet kører også ambulance.

Farvandsvæsenets logo   FARVANDSVÆSNET
 

Anholt Brandstation

 

Telefon: 86 31 90 71

Ørkenvej 14, 8592 Anholt

Anholt Brandvæsen disponerer over en traktortrukket sprøjte.

Stationen rådede tidligere over en Land Rover 109" årgang 1969

  BEREDSKABSINFO
 

På Anholt har den praktiserende læge på øen kompetencen til at afgøre, hvilken transportform der skal anvendes, når en patient skal transporteres fra øen til et sygehus på fastlandet. Der har siden 1993 eksisteret en aftale mellem Farvandsvæsenet og Grenaa Centralsygehus, efter hvilken Farvandsvæsenet sørger for transport til havn eller flyveplads. På linie med Falck prioriterer Farvandsvæsenet opgaverne, men det pointeres i aftalen, at egentlige redningsopgaver går forud for patienttransport.
Flytransport sker med helikopter fra Søværnets Operative Kommando (SOK).

Det kræves, at alle ambulancer i Århus Amt skal være udstyret på samme niveau, ligesom reddernes uddannelse skal være ens i hele amtet. Det gælder dog ikke på øerne Tunø og Anholt, der ikke betjenes af egentlige beredskaber.

  Der findes i alt 26 ø-beredskaber, dvs. beredskaber, der er placeret på mindre, fast beboede øer, og hvor beredskabet ikke opfylder – og ikke efter praksis – skal opfylde kravene i dimensioneringsbekendtgørelsen til en beredskabsstation eller en hjælpeberedskabsstation. Herunder Anholt (Grenaa Kommune)

 

I 2004 havde kystredningstjenestens i alt 1.000 opgaver på land hos de 39 stationer. De flest opgaver havde Anholt redningsstation havde flest, nemlig 27, bl.a. i kraft af en aftale mellem Farvandsvæsenet og Århus Amt med at udfører egentlig ambulancekørsel.

 

Hæderbevis til redningsmand fra søredningstjenesten på Anholt

Redningsmanden Niels Hvillum, Anholt, modtog den 9. december 2004 en påskønnelse for sin særlige indsats under redningsaktionen den 10. -11. juli 2004 i forbindelse med skonnerten Marthas forlis. Her lykkedes det redningsmandskabet at redde de 17 af 19 ombordværende.
Læs artiklen i www.beredskabsinfo.dk 

 

Fra Internettet:

Kystredning: http://www.frv.dk/om_frv/hovedopgaver/kystredning.htm

http://www.fmn.dk

http://livredning.dk

http://www.erhvervssiden.dk/Farvandsv%E6senet-Redningsstation-Anholt-606078.html

http://www.krak.dk/firma/redningsstation-anholt:74938/8592-anholt

Det kommunale redningsberedskab: http://www.brandinfo.dk/pdf/Andet/dimensioneringsredegoerelse.pdf

 

 

Anholt Turist - Østervej 12 - DK 8592 Anholt - +45 8631 9133 - turist@anholt.dk