Hovedmenu
Anholt Turist
Spisesteder
Overnatning
Transport
Service & Erhverv
Turistinformation
Dagligdagen
Offentlig service
Foreninger
Køb og Salg på Anholt
Noget andet
Om anholt.dk
 
Lokalmenu
Startside
Niveau op
 
 

 

    .    
   

ANHOLT MUSEUM

Ageren 3 .8592 Anholt

 

 

Entre: Voksne: Kr. 20,- / Børn 4 - 12 år: Kr. 10,-

   
 

I 1985 stiftedes Anholt Lokalhistoriske Arkiv og Forening. Foreningens formål er at samle og bevare kildemateriale fra fortid og nutid om Anholt til hjælp for alle, der ønsker at søge oplysninger, at levendegøre materialet ved møder og udstillinger samt at drage omsorg for, at det eksisterende materiale ajourføres og forbliver på Anholt.

I 1992 købte foreningen den gamle lægebolig fra 1867 for at etablere et museum. Huset var i meget dårlig stand. Skifertaget er nu omlagt, en nyere tilbygning er fjernet, gamle vægdekorationer har på ny set dagens lys, og de oprindelige vægfarver er genskabt.

Museet viser skiftende udstillinger med gammelt inventar, fotos, redskaber, dragter og meget andet. Arkivet besidder et righoldigt materiale af fotos og avisudklip m.m. fra de sidste 150 år. I sæsonen arrangeres byvandringer, sangaftener, historiske ture m.m.

I 1991 forærede Farvandsvæsenet øens gamle redningsbåd til foreningen. Redningsbåd MB7 tjenestegjorde på Anholt fra 1919, da den blev bygget, til 1969 og var en af de første motordrevne

redningsbåde i Danmark. I 1995 blevet hus opført til redningsbåden, hvor der samtidigt udstilles mange andre ting med tilknytning til redningsvæsen og fiskeri m.m.

   
 

The Anholt Archive and Local History Society was founded in 1985. Its activity is the collection and preservation of documents and objects from former days to modem times, to help those seeking information about Anholt and its history , to make that history collie to life through conventions and exhibitions, and to ensure that all of its material is properly catalogued and retained at Anholt.

In 1992, the Society bought the old Doctor's House, built in 1867, for conversion into a Museum. It was in a bad state, but now the roof has been renewed, a later addition has been removed, the old wall decorations can again see the light of day, and the original red paint has been restored.

At the Museum, there are various displays showing old furniture and household articles, photographs, tools, clothes, etx. The archive has an extensive collection of photographs and newspaper cuttings from the last 150 years.

In 1991, the Danish marine authorities gave to the Society the Island's old lifeboat MB7. She was built in 1919, one of the first motor-driven lifeboats of her kind in Denmark, went into ser- vice that year, and served until 1969. In 1995, a new building was erected beside the Museum for the MB7, and this also houses various rescue equipment and fishery exhibits.
   
 

Das Lokalhistorische Archiv und der Lokalhistorische Verein Anholt wurden

1985 gegründet. Ziel des Vereins ist es, historisches und zeitgenossisches Quellenmaterial von Anholt zu sammeln und zu bewahren. Das Quellenmaterial soll an denen, die Aufklarung suchen und das Material durch Zusammenkünfte und Ausstellungen zu beleben wünschen, als Hilfe dienen. Und schließlich mochte der Verein dafür sorgen, dass bestehendes Material a jour gehalten wird und auf Anholt verbleibt.

1992 erwarb der Verein die alte Arztpraxis von 1867, um darin ein Museum einzurichten. Das Haus war in sehr schlechtem Zustand, aber jetzt ist das Schieferdach umgelegt, ein späterer anbaue ist abgerissen, alte Wanddekorationen sind wieder zutage getreten lind die ehemaligen Wandfarben retabliert.

Das Museum zeigt wechselnde Ausstellungen mit altem Inventar, Fotos, Werkzeug, Volkstrachten lind vielem anderem. Das Archiv verfugt über eine reichhaltige Sammlung von Fotos lind Zeitungsausschnitten der letzten 150 Jahre. In der Sommersaison werden Stadtwanderungen, Liederabende lind historische Touren arrangiert.

1991 bekam der Verein vom Gewässerdirektorat das alte Rettungsboot geschenkt. Das Rettungsboot MB7, eines der ersten motorgetriebenen Rettungsboote in Dänemark, versah seinen Dienst auf Anholt von seinem Baujahr 1919 an bis 1969. 1995 wurde ein Haus für dieses Rettungsboot gebaut, in dem gleichzeitig Gegenstande aus Fischerei lind Rettungswesen gezeigt werden.
   
   

 

   
    Links:
Englandskrigen http://www.orlogsmuseet.dk/krono3.htm
   
   
   
 

Anholt Turist - Østervej 12 - DK 8592 Anholt - +45 8631 9133 - turist@anholt.dk