Hovedmenu
Anholt Turist
Spisesteder
Overnatning
Transport
Service & Erhverv
Turistinformation
Dagligdagen
Offentlig service
Foreninger
Køb og Salg på Anholt
Noget andet
Om anholt.dk
 
Lokalmenu
Startside
Niveau op
 
 

 

Godsforvalter  Christian Frederik Wilhelm Ostenfeld på Anholt 1850 - 1871

Min frue og jeg besøger Anholt om 10 dage. Jeg er efterkommer af en tidligere Godsforvalter  Christian Frederik Wilhelm Ostenfeld ( født 1819, jurist og kom fra Odense)  Han blev viet i Anholt Kirke 27. februar 1852, hustruen Elise Margrete Andersen, (vist nok fra Assens) og han boede efterfølgende som godsforvalter på Kammerherregården hvor familien fik 6-7 børn. Een af sønnerne er min oldefar. Historien med privatlæreren Vilhelmine er kendt og beskrevet i erindringsbogen af præst Niels Christian Christensen  p.81-82.

Rygtevist har jeg hørt at Kammerherren var forvist til Anholt efter fraternisering med en lille prinsesse ved det Svenske hof. Om historien holder vand ved jeg ikke.

Det, der er nyt for mig og min familie, er : Hvorfor rejste min tipoldefar fra øen efter tjeneste i 21 år. (1850-1871)

Jeg mener historien kan være den, at han fra en ugift onkel arvede rigtig mange penge og ville forsøge sig som forretningsmand i København men det gik ikke godt. Han måtte i en alder af 65 emigrere til Australien for at komme væk fra kreditorerne. Hans hustru og nogle af børnene fulgte efter et par år senere. Efterkommere bor i Australien, og jeg fandt en hjemmeside www.ostenfeldfamily.com  udarbejdet af efterkommer i Australien, der giver meget uddybende oplysninger.

Jeg forsøger at finde ud af, hvorvidt den von der Maase min tipoldefar tjente, var den første von der Maase eller en efterkommer. Nuværende ejer Jens Christian von der Maase har jeg talt med og jeg håber han eller en søn vil vise os den indvendige del af Kammerherregården under vort korte (fire dage) ophold på øen. 

Jeg er ejer af det omtalte testamente, har billede af min oldefar Hardenach Conrad Otto Laub Ostenfeld ( født på Anholt 1860) og på den hjemmeside der er anført, kan man finde et om end ikke særlig tydeligt billede af min tipoldefar foran en primitiv bolig i Australien.

Den familiære relation til Australien er den, at Peter Ostenfeld der redigerer hjemmesiden  er oldebarn til godsforvalteren.

Med venlig hilsen

Hans Otto Laub Ostenfeld

Rugvænget 3

3660 Stenløse

mobil 23113822

Juni 2010

Anholt Turist - Bygaden 11 - DK 8592 Anholt - +45 8631 9133 - turist@anholt.dk