Hovedmenu
Anholt Turist
Spisesteder
Overnatning
Transport
Service & Erhverv
Turistinformation
Dagligdagen
Offentlig service
Foreninger
Køb og Salg på Anholt
Noget andet
Om anholt.dk
 
Lokalmenu
Startside
Niveau op
Nr. 3 - 2004
Nr. 4 - 2004
Nr. 1 - 2005
Nr. 2 - 2005
Sct. Hans
Nr. 3 - 2005
Nr. 4 -2005
Nr. 1 - 2006
Nr. 2 - 2006
Nr. 3 - 2006
Nr. 4 - 2006
Nr. 1 - 2007
Nr. 2 - 2007
Nr. 3 - 2007
Nr. 4 - 2007
Nr. 1 - 2008
 
 

 

 
 

Leder - Anholt Posten - September -  2009

Solen skinner stadig over Anholt!

Sensommerens smukke bløde skær indhyller nu Anholt og selv her midt i september har vi haft strand vejr og rig mulighed for frokost på terrassen.

Finanskrise eller ej, så ligger Anholt her stadig, og alle Anholt fans ved det. Måske netop derfor oplevede vi endnu en sæson med mange besøgende, og det strejfer en, om det gamle mundheld ”en gang Anholt, altid Anholt!” er mere end en frase.

På øen vender beboerne igen ansigtet mod hinanden og giver sig tid til at værne om, og forbedre livskvaliteterne på øen. Alle bestyrelserne springer igen i arbejdstøjet og vores hverdagsliv med børns skolegang og tid til socialt samvær finder igen tid.

Men ikke alle har ladet tiden stå stille, mens sommerens sæson ræs raste. Norddjurs kommune har i samarbejde med Borgerforeningen, Grundejerforeningen og de respektive lodsejere langs Nordstrandvej, hvor havet truer med at underminere vejen, fået udarbejdet en ansøgning om tilladelse om sandfodring på strækningen. Ansøgningen har resulteret i en tilladelse til sandfodring fra Kystdirektoratet, i det man vurderer, at der er tale om en by-pass løsning, da havet naturligt ville have videreført materiale(sand) til området, hvis ikke havnen var blevet opført i 1902. I skrivende stund er der stadig klagefrist på tilladelsen, men herfra håber vi, at sagen går glat igennem, så strækningen kan blive sikret, inden efterårets storme raser over øen.

Lægestillingen blev besat og endda af en læge som vi er fortrolige og trygge ved. Tine og Poul, velkommen tilbage, det er dejligt at se Jer og Bror i gadebilledet igen.

Siden Maj har vi også haft besøg af vores kontaktudvalg fra Norddjurs Kommune, samt af Folketingets ø-kontaktudvalg, hvor også vores Borgmester deltog. Kendetegnende for begge møder er, at alle understreger vigtigheden af at samarbejde. Uden et konstruktivt samarbejde

   

kommer sagerne til at flyve i alt for mange tilfældige retninger. Det er afgørende, at vi til stadighed hjælper til med finde de rigtige løsninger – det er os der bor her – og os der kender vigtig

heden af et velfungerende helårssamfund. Uden at give nogen en illusion om, at dette ”giver frit valg på alle hylder”, så oplever vi, at samarbejde giver flere og bedre løsninger. Tænk blot på hvordan vores sejlplan så ud for blot ti år tilbage!

Ja, udfordrende er ø-livet, men det er vel også derfor vi har valgt det! Få ting kan man tage for givet og oplevelsen af, at man selv er med til at skabe sin virkelighed, er vel få steder så tydeligt som på en ø.

Lidt knofedt skal der jo nok til, så bestyrelsen vil opfordre til opbakning om etablering af et par arbejdsudvalg, så vi får lidt hjælp til flere af de ventende opgaver.

Med disse ord ønsker bestyrelsen alle en flot sensommer og et farverigt efterår.

 

Medio september 2009

Bestyrelsen, Anholt Borgerforening

 

 


Abonnement på "Anholt-posten" incl. passivt medlemskab af Anholt Borgerforening , 150 kr./år, kan bestilles hos:

 

Anholt Turist - Østervej 12 - DK 8592 Anholt - +45 8631 9133 - turist@anholt.dk