Hovedmenu
Anholt Turist
Spisesteder
Overnatning
Transport
Service & Erhverv
Turistinformation
Dagligdagen
Offentlig service
Foreninger
Køb og Salg på Anholt
Noget andet
Om anholt.dk
 
Lokalmenu
Startside
Niveau op
Færgefart
 
 

 

Grenaa-Anholt Færgefart

 

 

Sommer 2003

 

Anholt

Midt i Kattegat ligger Anholt. Fra øens to høje bakker, Nordbjerg (39 m) og Sønderbjerg (48 m), kan du se vand så langt øjet rækker. I usædvanligt klart vejr dukker den svenske kystlinie eller Djursland op i horisonten.

Det meste af den 22 km2 store ø er fredet og fredningen har gennem årene været med til at bevare stedets helt specielle smukke og rå natur.

»Ørkenen« er et stednavn, den korrekte betegnelse for naturtypen er lavhede. Lichener (lav’er) og andre nøjsomme og tørketålende planter er fremherskende.

Området er den største lavhede i Nordeuropa. Genvækst af fyr og gran fjernes manuelt for at bibeholde den særegne natur. Det er tilladt at færdes til fods i den bilfri »Ørken«, så pak rygsækken, på med traveskoene og få en enestående naturoplevelse i fred og ro.

 

Velkommen til Anholt !

Midt i Kattegat ligger Danmarks mest isolerede lille øsamfund. Her er så langt til fastlandet at beboerne ikke kan pendle til arbejde eller undervisning. Derfor er ølivet intakt med skole, posthus, læge, præst osv. Anholt er et af de få virkelig fredfyldte steder vi har tilbage i Danmark.

Landskabet er afvekslende smukt og bebyggelse er som hovedregel diskret placeret. Øens særlige kvalitet er fraværet af organiseret turistunderholdning. Uanset om man vandrer eller solbader, opsøger ensomhed eller samvær, så er nøgleordene for en ferie på Anholt: fordybelse, natur og enkelthed.

Her er ikke så meget at stresse efter bortset fra en tur på havnen, et bal i forsamlingshuset eller et besøg på en af sommerrestauranterne. Meget er anderledes på Anholt. Denne brochure er en hjælp og vejviser til øens gæster og en bøn om at besøgende viser hensyn over for et sart, sårbart og vidunderligt sted på jorden.

 

Med venlig hilsen

Anholt Turist

Information og sommerhusudlejning

Bygaden 11, 8592 Anholt

Tlf. +45 86 31 91 33, fax +45 86 31 92 07 www.anholt.dk, turist@anholt.dk

 

Særpræget natur

Nordeuropas eneste ørken og en af Danmarks flotteste badestrande er stjernerne i øens afvekslende landskab med 26 kilometer kystlinie, morænebakker, engområder, skov og hede.

De korte afstande gør Anholt til et paradis for cykel- og trave ture. Selvom du kun bliver et par dage, kan du nå øen rundt til fods (øen er ca. 10 km. lang) - og har du mere tid, er der mulighed for at udforske øen nærmere.

 

Ørkenen og naturen

„Ørkenen“ er et stednavn. Landskabsbetegnelsen for hele den store fredede del af øen er „lavhede“ – lav som i rensdyrlav. Ørkenen er Nordeuropas største sammenhængende lavhede, og der vokser 3 – 400 forskellige arter på Anholt hvor luften er ren nok til at laverne – lichenerne – trives optimalt. Engang var der skov, men øens fyr krævede meget brænde og efter et isnende koldt årti omkring 1650 hvor beboerne har skullet fyre mere end de plejede, var skoven fældet og sandflugten tog fat.

Landskabet som det ser ud i dag, er formet dels af gamle landhævninger fra istiden (stenrevlerne) dels af føget sand (klitterne). Den faglige betegnelse for landskabstypen er lavhede og grå klit, de mest næringsfattige landskabstyper der findes i Danmark. I 1995-96 foranstaltede Århus Amt og EU en rydning af bjergfyr på store arealer i den sydlige del af Ørkenen for at undgå tilgroning af heden. Rydningen bliver vedligeholdt med håndlugning af de små selvsåede fyrretræer hver 3. - 5. år. Udviklingen i området bliver overvåget af Københavns Universitet, der undersøger floraens og især lavernes tilstand og udvikling.

Størstedelen af Ørkenen blev fredet allerede i 1939, senere blev Sønderbjerg, Nordbjerg, Vesterklit og Kærlighedsstien også fredet, så i alt 1.881 ha eller næsten 9/10 af Anholt nu er fredet.

Naturen er enestående og sårbar. Bevoksning, klitter og skrænter slides let. Derfor beder vi besøgende om at bruge stier og trapper der hvor de findes. På Nordbjergplateauet løber en natursti fra havnen langs den nordlige og østlige kant med flot udsigt hele vejen. Stien slutter hvor byen begynder.

Fra havnen kan man følge Vesterstrand og ved Giselas Kors komme op på klitkanten hele vejen op til og rundt om Sønderbjerg med fantastisk udsigt over vandet og den sydlige del af Ørkenen. Denne sti ender i Sønderstrandvej.

I Ørkenen er der er fri adgang overalt, men kun til fods. Ridning, cykling og motoriserede køretøjer er forbudt i Ørkenen. Alle øens strande er ligeledes tilgængelige til fods. Det frarådes at cykle hvis man vil øen rundt. Det er tungt at trække cyklen langs med sælreservatet fra Nordstrand gennem Ørkenen til Pakhusbugten. Der er ikke adgang til sælreservatet på Totten. Turistkørsel er ikke tilladt på strandene.

 

Sæler

Anholt har sæler. En ynglende flok spættede sæler som størrelsesmæssigt svinger omkring de 500 individer. I 1988 og igen i 2002 blev sælerne ramt af større virusepidemier, men bestanden ser ud til at klare angrebene. Tidligere var sælerne en del af overlevelsesgrundlaget for Anholts beboere. De udvandt selv tran til lamper og opvarmning og spækket kunne sælges i Grenaa eller byttes for korn. I dag er sælen totalfredet og har siden 1982 haft et beskyttet ynglested på østspidsen Totten af Anholt.

Sælerne yngler i juni, juli og august og ungerne dier på land. Der er adgang forbudt på Totten – for hvis mennesker kommer i nærheden, flygter moderen ud i vandet, og ungen bliver afbrudt i sit måltid.

En flok sæler der er skræmt i vandet af mennesker søger ikke på land igen de første 5-6 timer, og det er længe for en sælunge at vente på mad.

En sælunge der ligger på stranden er sjældent forladt. Lad den være og gå væk – moderen svømmer rundt og venter bare på klar bane så hun kan komme ind til ungen.

En død sæl eller sælunge er en del af naturens gang og skal ikke give anledning til alarm.

Husk i øvrigt at sælbid giver meget grimme bakterieinfektioner som kan være vanskelige og langvarige at behandle. Hunde kan også blive bidt hvis de kommer for tæt på sælerne.

Hunde er i øvrigt immune over for den virus, der flere gange har ramt sælerne, hvis de er vaccineret mod hundesyge.

Sælreservatets opsynsmand: tlf. +45 86 31 93 00.

 

Sælerne ved Anholt

En af de største bestande af spættet sæl yngler omkring Anholt, derfor er der etableret et fredet sælreservat på »Totten«. Det giver sælerne ro til at pleje og amme deres unger, som fødes i sommerperioden. Der er lavet en udsigtsplatform ved reservatets nordvestlige grænse, hvor du kan iagttage sælerne på kikkertafstand.

Sælunger der ligger på stranden udenfor reservatet skal du lade være i fred og gå hurtigt videre. Spættet sæl dier på land og det er ofte en unge der ligger og venter på mad. Jo mere moderen bliver forstyrret, jo større sandsynlighed er der for at ungen dør af sult.

 

Solskinsrekord

Anholt kan bryste sig med at have et af de det største antal solskinstimer, som kan tælles noget sted i Danmark. I sæsonen har du derfor gode chancer for en vellykket badeferie også pynter lidt ekstra sol jo på enhver ferietur.

Du kan bo på kro eller pensionat, i sommerhus eller på den dejlige campingplads

 

Besøg naturøen Anholt

Anholt har en enestående natur, oplevelsen af fred og ro

virker beroligende på krop og sjæl.

Tag cyklerne med eller lej dem på Anholt. Den hurtigste

transportmåde er på cykel, da vejene er smalle og få.

 

Anholtfærgen - 1971

Anholtfærgen som nu er efterfulgt af 2 nye færger

 

Indtil 1902 foregik al transport til Anholt via pakhusbugten.

 

Fra Poul Larsen - formand for Den Maritime Frimærkeklub i Skandinavien - har vi modtaget:

Mens jeg undersøgte emnet skibspost til og fra Anholt, faldt jeg over denne artikel i medlemsbladet for Dansk Posthistorisk Selskab, nr. 2 fra juni 2007.

Artiklen indeholder udover breve også et afsnit om skibsforbindelsen til Anholt, der fra 1815 til 1885 udgik fra Helsingør.

Læs artiklen her.

 

/Vi takker mange gange - www.anholt.dk

 

 

 

Ny Anholtfærge i foråret 2003

Klik her for at se mere

Links:

Vores side om gamle færger (under opbygning)

http://www.smaa-faergerne.dk

http://www.sofartsstyrelsen.dk

http://www.maritimelinks.dk/

 

15-03-2012

Anholt Turist - Bygaden 11 - DK 8592 Anholt - +45 8631 9133 - turist@anholt.dk