Hovedmenu
Turistinformation
Spisesteder
Overnatning
Rejse
Erhverv
Dagligdagen
Offentlig service
Foreninger
Køb og Salg
Noget andet
Om anholt.dk
 
Lokalmenu
Startside
Niveau op
 
 

 

Lokalplaner for Anholt

  GRENAA KOMMUNE - ANHOLT
  LOKALPLAN NR. 19
for et sommerhusområde på Nordbjergplateauet
  LOKALPLAN NR. 20
for et sommerhusområde nordøst for Anholt By
  LOKALPLAN NR. 21
for et sommerhusområde sydost for Anholt By
  LOKALPLAN NR. 36
for et boligområde sydvest for mindesmærket l Anholt By
  LOKALPLAN NR. 15
for et område til el- og vandværk
  LOKALPLAN NR. 118
for et boligområde ved Sønderstrandsvej
  LOKALPLAN NR.72
for et område til campingplads

 

LOKALPLAN NR. 136
med kommuneplantillæg nr. 20
for en kontrolleret containerplads på Anholt Havn
  LOKALPLAN 158
med kommuneplantillæg nr. 8 for Anholt Havn
  LOKALPLAN NR 67
kontrolleret losseplads = gammel losseplads
   

 

Lokalplanerne kan åbnes som pdf-filer
 

Anholt Turist - Østervej 12 - DK 8592 Anholt - +45 8631 9133 - turist@anholt.dk