Hovedmenu
Anholt Turist
Spisesteder
Overnatning
Transport
Service & Erhverv
Turistinformation
Dagligdagen
Offentlig service
Foreninger
Køb og Salg på Anholt
Noget andet
Om anholt.dk
 
Lokalmenu
Startside
Niveau op
 
 

 

Anholtfærgen

Masikinmester Segar Vadiveal
Overstyrmand Jesper Nielsen
Maskinchef George Johansen
Skibsfører Klaus Henriksen
Skibsassistenterne Bo Sørensen og Jørgen Carlsen
Overstyrmand Mads Alberg
Cafeteriabestyrer Kim Svensson
 
 

Præsentation af færgebesætningen januar 2005

Normal driftsbesætning på færgen er fem personer:

punkttegn

Skibsfører

punkttegn

Styrmand

punkttegn

Maskinchef

punkttegn

2 befarne skibsassistenter, men såfremt passagertallet overstiger 95 skal der være en ekstra person med godkendt sikkerhedskursus.

Skibsfører Klaus Henriksen, ansat fra april 2003. Har det overordnede ansvar for færgens drift og er desuden budgetansvarlig. Skibsførereksamen fra Svendborg Navigationsskole 1970.

Overstyrmand/afløserfører Jesper Nielsen, ansat fra november 2004. Ansvarlig for vedligehold på dæk, lastning og losning. Sætteskippereksamen fra Svendborg Navigationsskole 1992.

Overstyrmand/skibsassistent Mads Alberg, ansat fra november 2003. Ansvarlig for vedligehold på dæk, lastning og losning. Sætteskippereksamen fra Skagen Skipperskole 2002.

Maskinchef George Johansen, ansat fra april 1989. Ansvarlig for den daglige drift af alt maskineri om bord. Maskinmestereksamen fra Aarhus Maskinmesterskole 1991.

Maskinmester/skibsassistent Segar Vadiveal, ansat fra august 2004. Som vagthavende maskinmester er han ansvarlig for den daglige drift af alt maskineri om bord. Afløser maskinchef når denne har fri. Udvidet Maskinmestereksamen fra Svendborg Maskinmesterskole 2002.

Befaren skibsassistent Bo Sørensen (t.v.), ansat fra juni 1985. Ansvarlig for sikker fortøjning, går brandvagt under sejlads, assisterer med lastning og losning, lastsikring, uddannet matros fra handelsflåden.

Befaren skibsassistent Jørgen Carlsen (t.h.), ansat fra oktober 1997. Ansvarlig for sikker fortøjning, går brandvagt under sejlads, assisterer med lastning og losning, lastsikring, uddannet matros fra handelsflåden.

Når passagertallet overstiger 95 skal der være en ekstra person med godkendt sikkerhedskursus – og det er Kim Svensson, bestyrer af færgens cafeteria siden maj 2004.

Fartplanen for 2005

 

Anholt Turist - Østervej 12 - DK 8592 Anholt - +45 8631 9133 - turist@anholt.dk